Chủ đề 'hàm counta'

Hàm thống kê trong Excel chi tiết nhất, có ví dụ minh họa

Sau khi nhập dữ liệu vào bảng Excel, bạn sẽ cần thống kê lại những giá trị cần thiết mà bản thân mong muốn. Chính vì vậy, khi làm việc trên các trang tính bạn cần phải dùng đến các hàm để hỗ trợ. Hãy cùng chúng tôi tổng hợp những hàm thống kê  trong Excel cơ bản, thường sử dụng nhất để giúp ích cho công việc nhé!