Chủ đề 'Fuchsia'

Sốc: smartphone Samsung sắp từ bỏ Android?

Tin đồn cho biết Samsung có thể từ bỏ Android và chuyển sang Fuchsia của Google được đưa ra từ tháng 5, và điều này dường như đang trên đường trở thành sự thật.