Kinh doanh

Chứng khoán: Nhóm ngành nên mua trong tháng 2?

Ngành dược phẩm, điện (nhiệt điện), nước, công nghệ thông tin, đầu tư công,… là những ngành được các công ty chứng khoán chỉ điểm để mua vào ngay từ đầu năm 2023.